Kineziološki fakultet

PRIPREME ZA KINEZIOLOŠKI FAKULTET

Brucoš dugi niz godina priprema maturante za upis na Kineziološki fakultet. Naši voditelji dugogodišnjim su iskustvom kvalitetu priprema digli na visoki  nivo te smo ponosni na rezultate koje naši polaznici ostvaruju na prijemnom ispitu. Uvjeti u kojima izvodimo pripreme su odlični i omogućavaju nam vrhunski rad!
Kako bi se što bolje pripremili, prijavite se te provjerite svoje motoričke i funkcionalne sposobnosti za upis na Kineziološki fakultet.  Na temelju vaših rezultata izradit ćemo individualni program vašeg treninga.  Zbog kvalitete rada broj polaznika u grupi je ograničen. Prijave u tijeku!

 

vrijeme održavanja

29.6.- 2.7. 2017.

cijena za gotovinu
(24 sata)

720,00 kn

cijena na dvije rate
(24 sata)

800,00 kn

cijena individualnih priprema

100,00 kn/h

 

Prijave i informacije

Kontinuirano telefonom na 01 604 39 32 /  091 532 50 54 ili na e-mail:centar@brucos.hr.

Upisi

  • Izravno uplatom na naš račun HR842340009 – 1110109203 s naznakom „pripreme za kineziološki“

ili

  • Prema dogovoru, prije početka tečaja


Predtestiranje za provjeru motoričkih sposobnosti za upis na Kineziološki fakultet

 Stručnjaci našeg centra vrše testiranje maturanata koji planiraju upisati  Kineziološki fakultet. Osim vlastitih rezultata saznati ćete i koji su rezultati poželjni, jesu li vaši rezultati konkurentni, treba li popravljati pojedine ili sve sposobnosti.

Također ćete saznati na koji način dobivate bodove na prijemnom, koje bodove vam donosi vaš školski uspjeh te je li potrebno razmisliti o alternativnom fakultetu; koja je bila konkurencija unazad 5 godina, koliko ljudi trebate „preskočiti“ da bi upali, koji kandidati plaćaju studij i koliko, koliko bodova dobivate ako ste kategorizirani sportaš.

Prijavi se odmah na: centar@brucos.hr ili na 091/532 50 54

 Zapamtite: dobra i pravovremena informacija zlata vrijedi!

Pripreme za posebnu provjeru na Kineziološkom fakultetu

Centar Brucoš  priprema maturante za upis na Kineziološki fakultet.  Imamo kvalitetne voditelje tečaja koji su kroz dugogodišnje iskustvo kvalitetu priprema digli na zavidni nivo te smo ponosni na rezultate koje postižemo.

 Što sve prolazimo na pripremama?

Polaznici usavršavaju motorička znanja (elementi sportova) koja se ocjenjuju na prijemnom ispitu.

Iako su ti elementi dio nastavnog programa koji je propisan za srednje škole svjesni smo da mnogo škola nema potrebne uvijete za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Stoga mnogi maturanti zainteresirani za studij na Kineziološkom fakultetu nisu ni imali šansu za usvajanje tih elemenata. Zato ih mogu usvojiti na našim pripremama! Ti se elementi ponavljaju dok ih polaznici ne usvoje do nivoa automatizma. Uvjeti u kojima izvodimo pripreme polaznika su odlični i omogućavaju nam vrhunski rad!

 Specifičnim treninzima podižu se one motoričke sposobnosti koje osiguravaju visoke rezultate u testovima koji se mjere na prijemnom.

Dio prijemnog ispita čini i plivanje na 50 m (o isplivanoj normi ovisi prolaz u daljnji dio prijemnog) pa tečaj obuhvaća i usavršavanje tehnike plivanja na bazenu.

Posebno ističemo da kandidati na pripremama mogu biti vrlo različiti, bilo u nivou usvojenosti motoričkih znanja, bilo u rezultatima testova motoričkih  sposobnosti, stoga u radu primjenjujemo individualizirani pristup, s ciljem da svaki polaznik na kraju izvuče svoj maksimum.

Na tečaju polaznici dobivaju i upute o prehrani (dok pripreme traju, neposredno prije i na dan prijemnog).

Dobivaju i završnu „motivacijsku injekciju“ koja je važna za postignuće maksimalnog rezultata.

 Tko vodi tečaj?

Voditelji tečaja su profesionalci u poučavanju maturanata – profesori kineziologije (više od 20 godina radnog iskustva), dugogodišnji vanjski suradnici Kineziološkog fakulteta s velikim iskustvom u radu sa srednjoškolskom populacijom i sportašima općenito.

Ističemo 15 godina iskustva u pripremama maturanata za Kineziološki fakultet!

Istaknute kvalifikacije voditelja ovog tečaja svake godine su dale odlične rezultate na prijemnom uz visoki postotak upisanih kandidata (posebno smo ponosni na lanjski rezultat – 98% naših polaznika je prešlo bodovni prag i ostvarilo vrlo visoki broj bodova na prijemnom ispitu.

VAŽNO!

Dobro se pripremi za državnu maturu! Budući da se za upis na Kineziološki fakultet traži  hrvatski jezik u višoj razini te matematika i strani jezik u nižoj – to zahtjeva ozbiljan pristup što za ozbiljne i motivirane maturante ne bi smio biti problem.

Rezultati državne mature donose maksimalno 25% ukupnih bodova.

20% bodova nosi ti školski uspjeh. Pobrini se da on bude što bolji jer ti to daje bitno veću šansu za upis.

Ukoliko si kategorizirani sportaš – svakako si pribavi tu potvrdu zbog dodatnih bodova.

Za ostvarivanje ostalih bodova ćemo raditi zajedno – na pripremama!

VAŽNO!

Na stranicama Kineziološkog fakulteta će biti objavljeni rokovi u kojima moraš dostaviti  rezultate liječničkog  pregleda.

Prati informacije o tome na web stranici Kineziološkog fakulteta i obavi pregled na vrijeme!

 Gdje se odvija tečaj?

Za tečaj osiguravamo uvjete koji su bliski onima u kojima se odvija sam prijemni ispit. Stoga koristimo športsku dvoranu opremljenu potrebnim spravama i rekvizitima i najnoviji plivački bazen u gradu.

U treninge uvodimo moderne i učinkovite metodičke organizacijske oblike rada i koristimo potrebna opterećenja što sve osigurava individualizirani pristup polaznicima  i značajno podizanje njihovih rezultata.

 Pomažu li pripreme?

Jedno je sigurno – ne odmažu! Već redovitošću dolazaka na pripreme kandidati pokazuju svoju motiviranost za prijemni. .

Nekoliko je neupitnih prednosti dolazaka na pripreme: kandidati dobivaju  sve informacije o tome što ih na prijemnom čeka; mogu svoje rezultate usporediti s ostalima iz grupe; na prijemnom nisu sami (među nepoznatima) nego  s ljudima iz svoje grupe što daje osjećaj sigurnosti.

 Termin, cijena, način plaćanja

Tečaj je usklađen s kalendarom državne mature, odvija se svakodnevno i traje do prijemnog ispita. Obuhvaća treninge u dvorani i plivačke treninge na bazenu.

Cijena tečaja za jednokratno plaćanje gotovinom je 720,00 kn

Obročno (2 rate) 800,00 kn

  

Prijave i upisi

Prijavi se najkasnije do 20. 6. 2017. na  centar@brucos,hr  ili na 091/532 50 54.

 Zbog kvalitete rada broj polaznika u grupi je ograničen.

Pitanja

Poštovani maturanti, ukoliko vi i li vaši roditelji imate pitanja na koja niste našli odgovore na našoj stranici slobodno nam se javite. U najkraćem roku ćete dobiti odgovor!