• Prva slika
  • Druga slika
  • Treća slika
  • Četvrta slika

NOVOSTI

Pripreme za medicinu

medicina

Pripreme za prijemni ispit na Medicinskom fakultetu  u Zagrebu   održavaju se u lipnju iza mature, a kalendar rada prilagodit će se terminu  ispita koji odredi fakultet i bit će objavljen na našoj web stranici.  Mogu se izabrati  dva oblika priprema:

  • trotjedni tečaj namijenjen polaznicima koji žele temeljito ponoviti potrebno gradivo  (gradivo se objašnjava i uvježbava na testovima);
  • jednotjedni tečaj namijenjen polaznicima koji su fiziku kemiju i biologiju pripremali u modulu 2 ili samostalno, a testovima žele dodatno utvrditi i uvježbati specifično gradivo s prijemnog ispita (gradivo se ponavlja putem originalnih  testova s prijemnog ispita).

Pročitaj više>>

 

 

Pripreme za prijemne ispite

prijemni

Za upis na određene fakultete državna matura nije dovoljna, već valja zadovoljiti neke dodatne uvjete u vidu znanja ili vještina. U Centru Brucoš možeš se pripremiti i za prijemne ispite na slijedećim fakultetima:

Pročitaj više

Pročitaj više

Pripreme za kineziološki fakultet

Sport-Facebook-Cover
Brucoš dugi niz godina priprema maturante za upis na Kineziološki fakultet. Naši voditelji dugogodišnjim su iskustvom kvalitetu priprema digli na visoki  nivo te smo ponosni na rezultate koje naši polaznici ostvaruju na prijemnom ispitu. Uvjeti u kojima izvodimo pripreme su odlični i omogućavaju nam vrhunski rad!
Kako bi se što bolje pripremili, prijavite se na naše pripreme, te provjerite svoje motoričke i funkcionalne sposobnosti za upis na Kineziološki fakultet.  Na temelju vaših rezultata izradit ćemo individualni program vašeg treninga.  Zbog kvalitete rada broj polaznika u grupi je ograničen.

Prijave i informacije

kontinuirano telefonom na 01 604 39 32 /  091 532 50 54 ili na e-mail:centar@brucos.hr.

Pročitaj više >>

Da budete uspješni na državnoj maturi, uz pripremu za maturu, naš program uključuje i profesionalnu orijentaciju koja će vam olakšati izbor fakulteta, a nama dati bolji uvid u vaše individualne potrebe.